6/2/2015

5521

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015

Đại học Đại Nam thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số: 13 /TSLT - ĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng  02  năm 2015

 

THÔNG BÁO

 
1/ Căn cứ vào thông tư số:55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;
2/ Căn cứ Công văn số 5835/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo gửi trường Đại học Đại Nam thực hiện đào tạo liên thông trung cấp lên hệ Đại học chính quy ngành Dược học;
3/ Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ liên thông năm học 2015 của Trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo;
4/ Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông Trường Đại học Đại Nam.
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 
1/ Ngành đào tạo: Dược học
2/ Thời gian đào tạo: 4 năm
3/ Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục
4/ Đối tượng tuyển sinh:
Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, có đủ các điều kiện sau thì được tham gia dự tuyển:
- Có bằng tôt nghiệp Trung cấp ngành Dược học hệ chính quy sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp
- Có đủ sức khỏe theo học, không mắc bệnh truyền nhiễm. tâm thần;
- Nộp hồ sơ tuyển sinh đúng quy định
5/ Hồ sơ tuyển sinh gồm:

 

 1. Phiếu dự tuyển (Do Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành)
 2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp, bản sao Bảng điểm;
 3. Bản sao công chứng bằng và học bạ THPT;
 4. Bản sao giấy khai sinh
 5. 04 ảnh mẫu 3x4, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh;
 6. Phiếu đăng ký học Đại học

Tất cả các giấy tờ trên đựng trong phong bì “Hồ sơ tuyển sinh” (Mẫu phát hành của Bộ GD&ĐT)
6/ Thi tuyển:
Thí sinh phải dự thi 3 môn tại kỳ thi tuyển sinh do Đại học Đại Nam tổ chức: Toán thống kê, Hóa phân tích, Môn tích hợp ngành (Quản lý Dược, Hóa dược, Bào chế)
Việc tổ chức tuyển sinh, công nhận trúng tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7/ Địa điểm thi tuyển sinh: Tại hội đồng thi Trường Đại học Đại Nam
8/ Phương thức học: Học tập trung liên tục.
9/ Học phí:

 

 

 • Học phí thu khi nhập học - Thu theo quy định hiện hành của Trường Đại học Đại Nam.

10/ Kế hoạch nhận hồ sơ, kế hoạch thi tuyển:

 

 

 • Thời gian nhận hồ sơ hết ngày: 15/03/2016
 • Dự kiến tổ chức ôn thi cho các thí sinh từ ngày: 16/03/2016 đến 30/03/2016
 • Dự kiến thời gian thi tuyển: 04,05 tháng 04 năm 2015

11/ Địa điểm nhận hồ sơ dự thi:

 

 

 • Nộp trực tiếp tại: Phòng tuyển sinh, Trường Đại học Đại Nam, Số 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

-     Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh - Trường Đại học Đại Nam, số 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
Webside: www.dainam.edu.vn;      Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Hotline: 09.3159.5599; 09.61595599
 

 

 

  KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Lương Cao Đông