7/9/2020

654

Quyết định phê duyệt Ngưỡng đảm bảo chất lượng Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Quyết định phê duyệt Ngưỡng đảm bảo chất lượng Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Ngày 17/9, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh nhóm ngành Sức khỏe có chứng chỉ, hành nghề trình độ đại học năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi như sau: