27/6/2019

23210

[Mới nhất] - Đề thi THPT QG môn Lịch sử và gợi ý giải đề 2019

[Thông tin tham khảo về đề thi - đáp án năm 2019] - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/6/2019 với gần 1 triệu thí sinh dự thi. Theo đó, sáng ngày 27/6, các thí sinh sẽ chính thức bắt đầu làm thi bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Website / giới thiệu đến các thí sinh đề thi chính thức và gợi ý đáp án của bài thi môn Lịch sử 2019.

[Thông tin tham khảo về đề thi - đáp án năm 2019] - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra trong 3 ngày từ 25 – 27/6/2019 với  gần 1 triệu thí sinh dự thi. Theo đó, sáng ngày 27/6, các thí sinh sẽ chính thức bắt đầu làm thi bài thi Khoa học xã hội gồm 3 môn thi: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Website www.tuyensinh.dainam.edu.vn giới thiệu đến các thí sinh đề thi chính thức và gợi ý đáp án của bài thi môn Lịch sử 2019.

Đề thi và đáp án Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 - Môn Lịch sử

Theo quy chế kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình lớp 11 và 12, giống với năm 2018. Cũng như năm 2018, đây là môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử 2019

Đáp án đề thi môn Sử THPTQG 2019 - Tất cả các mã đề

Mã đề: 301 

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. D

7. D

8. D

9. C

10. D

11. A

12. A

13. B

14. A

15. B

16. C

17. B

18. B

19. D

20. A

21. D

22. B

23. A

24. A

25. D

26. D

27. B

28. A

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. A

35. D

36. A

37. D

38. B

39. A

40. B

Mã đề: 302 

1. A

2. B

3. C

4. A

5. D

6. B

7. C

8. A

9. B

10. B

11. B

12. D

13. A

14. B

15. A

16. A

17. D

18. D

19. A

20. C

21. B

22. A

23. C

24. B

25. C

26. B

27. B

28. A

29. C

30. C

31. C

32. B

33. A

34. A

35. B

36. C

37. A

38. C

39. B

40. C

Mã đề: 303 

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. B

7. A

8. D

9. D

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. B

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. A

25. A

26. C

27. D

28. C

29. C

30. D

31. B

32. B

33. A

34. C

35. D

36. B

37. B

38. B

39. D

40. B

 Mã đề: 304

1. B

2. D

3. B

4. A

5. D

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. C

12. A

13. D

14. B

15. D

16. A

17. A

18. A

19. C

20. D

21. A

22. B

23. D

24. A

25. A

26. D

27. B

28. B

29. A

30. C

31. A

32. D

33. C

34. A

35. B

36. B

37. A

38. B

39. D

40. D

 Mã đề: 305

1. C

2. A

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. A

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. A

16. C

17. A

18. B

19. D

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. A

29. C

30. A

31. C

32. C

33. C

34. D

35. C

36. B

37. B

38. D

39. C

40. D

 Mã đề: 306 

1. A

2. A

3. A

4. C

5. D

6. D

7. C

8. D

9. D

10. A

11. A

12. D

13. D

14. A

15. B

16. D

17. C

18. D

19. A

20. A

21. C

22. A

23. C

24. B

25. C

26. D

27. C

28. C

29. A

30. D

31. C

32. D

33. A

34. C

35. D

36. A

37. A

38. A

39. B

40. C

Mã đề: 309

1. A

2. D

3. A

4. B

5. D

6. A

7. C

8. A

9. B

10. A

11. B

12. D

13. A

14. C

15. D

16. D

17. C

18. D

19. C

20. D

21. B

22. C

23. C

24. B

25. B

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. C

32. B

33. A

34. D

35. A

36. A

37. C

38. D

39. A

40. D

 Mã đề: 310 

1. D

2. B

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. A

9. C

10. A

11. D

12. A

13. B

14. D

15. B

16. C

17. C

18. D

19. C

20 A

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. B

27. A

28. B

29. C

30. A

31. A

32. C

33. B

34. A

35. C

36. A

37. B

38. B

39. C

40. C

  Mã đề: 315 

1. C 

2. D

3. B

4. B

5. C

6. A

7. C

8. D

9. B

10. C

11. A

12. C

13. B

14. C

15. C

16. C

17. B

18. D

19. D

20. D

21. C

22. B

23. A

24. D

25. D

26. C

27. B

28. D

29. A

30. D

31. A

32. C

33. B

34. B

35. D

36. A

37. B

38. D

39. B

40. C

 Mã đề: 319 

1. C

2. A

3. A

4. A 

5. B

6. C

7. B

8. C

9. D

10. A

11. A

12. C 

13. A

14. B

15. A

16. B

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. B

28. B

29. C

30. D

31. C

32. B

33. D

34. C

35. A

36. D

37. A

38. C

39. D

40. C

Mã đề: 322 

1. C

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

7. B

8. D

9. B

10. C

11. A

12. A

13. A

14. D

15. B

16. D

17. A

18. D

19. D

20. D

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. D

27. A

28. D

29. C

30. D

31. D

32. B

33. D

34. B

35. C

36. A

37. A

38. D

39. B

40. A

 Mã đề: 324 

1. B

2. C

3. C

4. D

5. A

6. A

7. B

8. B

9. D

10. B

11. A

12. A

13. D

14. D

15. A

16. C

17. C

18. D

19. D

20. B

21. D

22. D

23. C

24. C

25. D

26. B

27. A

28. C

29. A

30. B

31. C

32. A

33.

34. A

35. C

36.

37. C

38. D

39. B

40. A

>> ĐANG CẬP NHẬT - NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ 2019

Đề thi môn Lịch sử mã đề 315:
-----------------------------------------------------------------------------------------
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Hóa học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Toán học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
----- 
Trên đây là đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Lịch sử. Mời các bạn thí sinh cùng đón xem đáp án các môn còn lại tại /. Chúc các bạn thi tốt và có điểm số như ý để được trúng tuyển vào ngành học, trường học yêu thích. Đối với những thí sinh muốn dùng điểm học bạ để xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

----- 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng –Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (024) 62 60 2929/ 62 59 2828
Website: tuyensinh.dainam.edu.vnDainam.edu.vn
Hotline: 0961 59 5599 / 0931 59 5599