19/7/2019

1219

DNU Hướng Dẫn Thí Sinh Cách Điều Chỉnh Nguyện Vọng Xét Tuyển Đại Học

(DNU thông tin) - Sau đây là hướng dẫn thí sinh chi tiết cách ghi hồ sơ điều chỉnh xét tuyển nguyện vọng vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi THPT Quốc Gia 2019.
Trước ngày 22/7 các trường đại học, cao đẳng sư phạm sẽ công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào.

Thí sinh so sánh điểm thi của mình và điểm nhận hồ sơ của các trường để thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các  trường dại học, cao đẳng sư phạm so với đăng ký ban đầu trước khi kỳ thi THPT diễn ra.
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 22 đến 29/7, theo hai phương thức: Trực tuyến và trực tiếp.

thí sinh chỉ được thực hiện điều chỉnh nguyện vọng một lần.
Với hình thức điều chỉnh trực tiếp: thông tin điều chỉnh đăng ký xét tuyển được khai trên hai phiếu. Phiếu số 1 do nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 do thí sinh giữ.
Mẫu phiếu như sau: 

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng số 1
Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng số 2

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin vào phiếu như sau:
Phần thông tin cá nhân cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc Gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp.

Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa "Khu vực ưu tiên tuyển sinh " hoặc " Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).

- Nếu chỉ thay đổi thứ tự nguyện vọng ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng ký thì thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột (6) cũng hàng; 4.Bảng :Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh". 

Bước 1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi) để ghi "Nội dung thay đổi" vào cột (6) như sau:
- Nếu không thay đổi khác thì ghi TĐ tại cột (6) cùng hàng.

Với hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến:
- Bước 1: Thí sinh cần đăng nhập vào hệ thống theo đường link:
www.thisinh.thptquocgia.edu.vn

- Bước 2: Thí sinh bấm chọn chức năng thay đổi nguyện vọng xét tuyển sinh từ menu hệ thống.

- Bước 3: Chỉnh sửa nguyện vọng theo yêu cầu: Để vào màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Chỉnh sửa nguyện vọng".

- Sau khi giao diện "Sửa nguyện vognj" hiển thị, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn muốn thay đổi.

- Nếu muốn xóa bớt một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Xóa" trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

- Sau khi cửa sổ xác nhận xóa xuất hiện, nếu muốn xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút "Ok", ngược lại nếu muốn giữ lại thì nhấn nút "Cancel".

- Trường hợp muốn thay dổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.

- Bước 4: Sau khi hoàn thành điều chỉnh, nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã OTP về điện thoại của thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình "Xác nhận đăng ký".

- Bước 5: Sau khi bấm "Xác nhận đăng ký" hệ thống yêu cầu xác thự một lần nữa xem thí sinh có chắc chắn thực hiện hay không.

- Bước 6: Sau khi bấm "Ok" dữ liệu thay đổi được lưu vào hệ thống.