11/8/2019

615

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia 2019

Trường Đại học Đại Nam công bố danh sách của 1118 thí sinh trúng tuyển vào đại học đợt 1 vào các ngành theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia năm 2019.
-----------------------------

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA


STT Ngành Điểm trúng tuyển (bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định)
1 Quản trị kinh doanh 15,0
2 Tài chính ngân hàng 15,0
3 Kế toán 15,0
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15,0
5 Luật kinh tế 15,0
6 Công nghệ thông tin 15,0
7 Kiến trúc 15,0
8 Kỹ thuật công trình xây dựng 15,0
9 Quan hệ công chúng 15,0
10 Ngôn ngữ Anh 15,0
11 Ngôn ngữ Trung 15,0
12 Dược học 20,0
13 Điều dưỡng 18,0

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA
(Căn cứ theo quyết định số 80802/QĐ/ĐN-TS ngày 08 tháng 08 năm 2019)

Trường Đại học Đại Nam công bố danh sách của 1118 thí sinh trúng tuyển vào đại học đợt 1 vào các ngành theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia năm 2019.

Xem: TẠI ĐÂY

Danh sách trúng tuyển theo ngành:

STT Ngành Danh sách trúng tuyển
1 Quản trị kinh doanh Xem tại đây
2 Tài chính ngân hàng Xem tại đây
3 Kế toán Xem tại đây
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xem tại đây
5 Luật kinh tế Xem tại đây
6 Công nghệ thông tin Xem tại đây
7 Kiến trúc Xem tại đây
8 Kỹ thuật công trình xây dựng Xem tại đây
9 Quan hệ công chúng Xem tại đây
10 Ngôn ngữ Anh Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Trung Xem tại đây
12 Dược học Xem tại đây
13 Điều dưỡng Xem tại đây