6/4/2021

143

Các mốc thời gian quan trọng thi tốt nghiệp THPT 2021

Bộ GD đã chính thức công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, theo đó lịch công tác gồm những mốc thời gian quan trọng như: đăng ký dự thi, thời gian công bố điểm thi, giấy chứng nhận kết quả thi,...