10/03/2015

51599

Ngành Tài chính ngân hàng

Mã ngành: 7340201

1. Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên  ngành  khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm,…

2. Mục tiêu đào tạo

  • Đào tạo ra những cử nhân Tài chính ngân hàng có phẩm chất nghề nghiệp tốt: khả năng tính toán, tư duy logic và trí nhớ tốt; đức tính cần cù, cẩn trọng và tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối; có sự đam mê, sáng tạo, năng động.
  • Sinh viên nắm vững kiến thức, có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn: nắm vững kiến thức hiện đại về kinh tế, pháp luật, những nguyên lý cơ bản của tài chính – ngân hàng, có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng, kinh doanh chứng khoán, nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp và các nghiệp vụ khác như bảo hiểm, thuế, hải quan, ngân sách Nhà nước, kho bạc Nhà nước…, có năng lực nghiên cứu và tổ chức, biết vận dụng lý luận vào giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh tại cơ quan nơi công tác.
  • Được trang bị kiến thức ngoại ngữ (tiếng Anh theo chuẩn TOEIC – 550 điểm), tin học và các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như giao tiếp, tư vấn, đàm phán, thương lượng, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • “Học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”: sinh viên được đi thực tế tại các ngân hàng và được hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc như:

  • Chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên kinh doanh tiền tệ, chuyên viên tư vấn tài chính,…
  • Chuyên viên thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng tại các ngân hàng, công ty.
  • Tổ chức, điều hành công tác tài chính và kế toán hoặc tư vấn về lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4. Những tố chất phù hợp với ngành Tài chính ngân hàng

  • Có khả năng tính toán, tư duy logic và trí nhớ tốt.
  • Có tính cần cù, tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối.
  • Năng động, sáng tạo, giỏi ngoại ngữ và tin học.

5. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được trường Đại học Đại Nam cấp bằng Cử nhân Tài chính ngân hàng theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.