THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Tuyển sinh Đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngành Kế toán năm 2015 (đợt 1)

07/04/2015 9:29:AM
Lượt xem: 1054
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG, NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2015 (đợt 1)
 
Căn cứ Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm Thông tư số 15 /2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Trường Đại học Đại Nam thông báo tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 đợt 1 như sau:
1.      CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
1.1.           Chuyên ngành đào tạo:    
-         Tài chính- Ngân hàng
-         Kế toán
1.2.           Hình thức đào tạo:      Chính qui
1.3.           Thời gian đào tạo:       02  năm
2.     ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành/chuyên ngành đào tạo phải có các điều kiện sau đây:
2.1.                Về văn bằng:
- Đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi. (Khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức theo chương trình của Trường Đại học Đại Nam).
- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành phù hợp với ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi, nhưng thời gian tốt nghiệp đã nhiều năm (trên 5 năm tính từ ngày tốt nghiệp) và ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi (khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức: Bằng cử nhân kinh tế khác ngành/ chuyên ngành đăng ký dự thi; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành) phải học các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Danh mục các môn học chuyển đổi được quy định tại Phụ lục kèm theo. 
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có chứng nhận của Cục khảo thí Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2.         Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên). 
2.3.         Có đủ sức khoẻ để học tập
2.4.         Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường Đại học Đại Nam
3.     NỘI DUNG THI TUYỂN
3.1.         Các môn thi tuyển ngành Tài chính Ngân hàng: 3 môn
1.     Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành bao gồm các môn: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại.
2.     Môn Kinh tế học
3.     Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)
3.2.      Các môn thi tuyển ngành Kế toán: 3 môn
1.    Môn chủ chốt ngành/ chuyên ngành: Kế toán tài chính
2.    Môn Kinh tế học
3.    Môn Tiếng Anh (Theo dạng thức cấp độ B1 của khung Châu Âu)
Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiến tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.
- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
4.     CÁC ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:
4.1.         Đối tượng ưu tiên:
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc  điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
4.2.         Chính sách ưu tiên :
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành và 10 điểm cho môn Tiếng Anh (Thang điểm 100).
5.   HỒ SƠ TUYỂN SINH :
Hồ sơ tuyển sinh bao gồm:
-            Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);
-            Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan/chính quyền;
-            Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);
-            Bản sao Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng). Trường hợp thí sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học thì phải có bằng, bảng điểm trung cấp, cao đẳng kèm theo; Nếu đăng ký dự thi theo văn bằng 2 phì phải có bằng và bảng điểm của văn bằng 1;
-            Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên có công chứng (nếu có);
-            Giấy chứng nhận sức khỏe (của bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế, không quá 3 tháng);
-            02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh;
-            04 ảnh 4x6.
(Khi nộp hồ sơ Thí sinh phải mang theo văn bằng chính để đối chiếu và kiểm tra).
6.   THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI:
6.1.    Thời gian thi tuyển:  Ngày 27,28/06/2015
6.2.     Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Đại Nam, số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
 
7.             PHÁT HÀNH VÀ THU HỒ SƠ:
-            Hồ sơ dự thi phát hành và thu trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học- Trường Đại học Đại Nam từ ngày 05/01/2015 đến 15/04/2015
-            Địa chỉ: Tầng 2 của Tòa nhà số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
-            Điện thoại: 043 5406166                       
-            Di động: 0933 666 989 (Mr. Nguyễn Huy Anh)
            hoặc    0942 881 768 (Mrs. Phùng Thị Trung)
Ghi chú:
-            Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh phải xem kỹ điều kiện được dự thi theo thông báo tuyển sinh của Trường. Hồ sơ dự thi nếu không được Hội đồng Tuyển sinh của Trường xét duyệt sẽ không hoàn trả hồ sơ và lệ phí đã nộp.
 
           
 •  Phụ lục các học phần học bổ sung kiến thức theo mục 2.1.:
(Kèm theo thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015 đợt 1
Ngành Tài chính- Ngân hàng, Kế toán)
STT Danh mục Số lượng học phần học bổ sung Tên các học phần Số tín chỉ
1.      Đối với ngành Tài chính Ngân hàng
1 - Ngành đúng và phù hợp:
(Tài chính- Ngân hàng)
Không Không Không
2 - Ngành đúng và phù hợp (trên 5 năm) và
- Ngành gần:
(Bằng cử nhân kinh tế khác ngành/chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng và các bằng kỹ sư kinh tế các ngành)
5 học phần 1.    Lý thuyết tài chính 3
2.    Lý thuyết tiền tệ - ngân hàng 3
3. Tài chính doanh nghiệp 3
4. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
5. Phân tích tài chính doanh nghiệp 3
2.      Đối với ngành Kế toán
1 - Ngành đúng và phù hợp:
(Kế toán)
Không Không Không
2 - Ngành đúng và phù hợp (trên 5 năm) và
- Ngành gần:
(Bằng cử nhân kinh tế khác ngành/chuyên ngành Kế toán và các bằng kỹ sư kinh tế các ngành)
5 học phần 1.     Kế toán tài chính 3
2.     Kế toán quản trị 3
3.     Tài chính doanh nghiệp 3
4.     Lý thuyết kiểm toán       3
5.     Phân tích tài chính 3
 
 
Hủy Gửi
Gửi bình luận:
 
Gửi thông tin Nhập lại
Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *
Bài viết khác

Trường Đại học Đại Nam cấp học bổng khuyến tài hàng tỷ đồng cho sinh viên đạt từ 21 điểm

(1546 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2018

(1545 Lượt xem)

Đại học Đại Nam công bố mức điểm sàn xét tuyển đại học năm 2018

(1308 Lượt xem)

Quyết định: Cấp học bổng khuyến tài cho sinh viên khóa 12 hệ chính quy tập trung năm học 2018-2019

(29 Lượt xem)

Khi nào thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ?

(208 Lượt xem)

Đại học Đại Nam tuyển sinh liên thông ngành Dược 2017

(2140 Lượt xem)

Thông báo Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược 2016

(12512 Lượt xem)

Thông báo Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy 2016

(6241 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy ngành Dược học 2016

(5587 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2016

(3711 Lượt xem)

Đại học Đại Nam giải đáp thắc mắc về liên thông ngành Dược

(11907 Lượt xem)

Những thuận lợi khi liên thông ngành Dược tại trường Đại học Đại Nam

(6237 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015

(4710 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015

(8107 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2015

(3467 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy năm 2015

(3508 Lượt xem)

Tuyển Sinh Đào Tạo Liên Thông Từ Trung Cấp Lên Đại Học Ngành Dược Học Hệ Chính Quy

(1881 Lượt xem)

Tuyển sinh Đại học Đại Nam năm 2015

(20096 Lượt xem)

Quy định thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015

(2647 Lượt xem)

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển Nguyện Vọng 1 Năm 2016

(2433 Lượt xem)

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2016

(32807 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Lịch Sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(7438 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Địa Lí kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(4775 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Giáo Dục Công Dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(1861 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Giáo Dục Công Dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

(1023 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(6798 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(1878 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(5883 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tra cứu điểm thi thpt 2018 ngay.

(3101 Lượt xem)

Đáp án đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 chính xác nhất

(4201 Lượt xem)
Thư viện video
 • [TRUNG TÂM ĐTLT DƯỢC] - Cuộc thi làm MV "Học để thay đổi cuộc đời"
 • Sinh viên Đại học Đại Nam hát ca khúc Đón Xuân
 • Chương trình Hội trại lần 4 phát trên Câu chuyện văn hóa, Đài THVN
Hỗ trợ trực tuyến

Cao Quỳnh

0931 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Lê Thắng

0961 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Đối tác
 • Đài Truyền Hình Việt Nam
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội
 • BIDV
 • Ngân hàng CPTM Việt Nam Thịnh Vượng
 • CMC
 • Hòa Phát
 • Vietcombank
 • NH Nông nghiệp
Đại học đại nam

Trụ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6260 29 29 ; 35577799 - Fax: (024) 35578759
Hotline : 0961 595 599  -  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Website: tuyensinh.dainam.edu.vn - dainam.edu.vn

Mạng xã hội liên kết
Google maps
Xem bản đồ đầy đủ [+]