THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Đề thi THPT QG môn Vật Lý và gợi ý giải đề

Thứ Năm, 27/06/2019 04:54
Lượt xem: 5684
So với đề thi THPT quốc gia năm 2018, đề thi minh họa cho kì thi THPT quốc gia năm 2019 có một số điểm. Về cấu trúc đề thi, so với 2018, số lượng câu hỏi trong đề thi vẫn là 40 câu. Tuy nhiên giảm 4 câu Vật lí 11 và tăng thêm 4 câu Vật lí 12.Theo đó, nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12. (lớp 12 chiếm 90%, Lớp 11 chiếm 10%). Phạm vi kiến thức trong đề: Vật lí 11 và Vật lí 12, bao gồm 7 chuyên đề lớp 12: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và Sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và 4 chuyên đề Vật lí lớp 11: Điện tích – Điện trường; Dòng điện không đổi; Cảm ứng điện từ; Mắt. Các dụng cụ quang. Không có nội dung câu hỏi thuộc chương trình Vật lí 10.

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức:
– Tổng quan về độ khó của đề: 60% cơ bản + 40% nâng cao
– Các câu hỏi khó tập trung vào các chuyên đề: Dao động cơ, Sóng cơ, Điện xoay chiều.

Dưới đây là Đề thi và đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2019 

 

Mã đề: 201 

1.C

2.C

3.B

4.C

5.B

6.D

7.C

8.B

9.A

10.D

11.B

12.D

13.A

14.A

15.D

16.B

17.A

18.A

19.A

20D

21.D

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.D

28.D

29.B

30.A

31.B

32.A

33.A

34.D

35.A

36.D

37.A

38.B

39.C

40.C

Mã đề: 202 

1.B

2.D

3.C

4.A

5.C

6.A

7.C

8.A

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.C

20.B

21.A

22.A

23.B

24.A

25.A

26.A

27.C

28.B

29.C

30.A

31.B

32.C

33.B

34.B

35.C

36.C

37.A

38.C

39.A

40.C

Mã đề: 203 

1.D

2.D

3.B

4.A

5.A

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.B

12.D

13.B

14.A

15.A

16.C

17.D

18.D

19.A

20.B

21.C

22.A

23.D

24.D

25.C

26.D

27.A

28.D

29.B

30.B

31.B

32.A

33.B

34.D

35.A

36.B

37.B

38.D

39.B

40.D


Mã đề: 204 

1.B

2.B

3.C

4.B

5.B

6.D

7.A

8.C

9.B

10.D

11.A

12.D

13.D

14.C

15.D

16.D

17.B

18.D

19.C

20.B

21.B

22.A

23.D

24.D

25.B

26.A

27.B

28.D

29.B

30.C

31.C

32.C

33.B

34.D

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

Mã đề: 205 

1.B

2.D

3.B

4.D

5.B

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

11.C

12.D

13.A

14.D

15.C

16.B

17.A

18.D

19.D

20.D

21.B

22.D

23.C

24.B

25.B

26.C

27.C

28.D

29.C

30.C

31.B

32.C

33.D

34.A

35.B

36.B

37.B

38.D

39.C

40.A

Mã đề: 206 

1.A

2.D

3.C

4.A

5.C

6.D

7.A

8.C

9.C

10.A

11.C

12.D

13.C

14.A

15.B

16.A

17.C

18.B

19.C

20.D

21.D

22.A

23.A

24.A

25.D

26.A

27.C

28.B

29.B

30.C

31.C

32.D

33.D

34.B

35.C

36.B

37.A

38.A

39.C

40.D


Mã đề: 207 

1.C

2.A

3.B

4.A

5.B

6.B

7.C

8.D

9.A

10.A

11.B

12.D

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.A

19.D

20.D

21.B

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.C

28.C

29.D

30.C

31.A

32.D

33.C

34.C

35.A

36.A

37.D

38.A

39.C

40.C

Mã đề: 208 

1.B

2.D

3.D

4.A

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.A

15.D

16.B

17.D

18.A

19.B

20.D

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.D

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.C

33.C

34.D

35.A

36.B

37.C

38.B

39.C

40.C

Mã đề: 211

1.D

2.B

3.A

4.D

5.C

6.A

7.C

8.D

9.C

10.D

11.C

12.D

13.D

14.B

15.B

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.D

22.A

23.B

24.D

25.A

26.A

27.B

28.D

29.B

30.C

31.B

32.C

33.A

34.A

35.C

36.A

37.D

38.A

39.B

40.A

Mã đề: 212 

1.C

2.A

3.D

4.D

5.C

6.A

7.C

8.D

9.B

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.B

16.D

17.C

18.B

19.D

20.A

21.B

22.A

23.B

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.A

30.C

31.A

32.C

33.B

34.A

35.D

36.A

37.A

38.D

39.A

40.A

Mã đề: 213 

1.C

2.B

3.D

4.D

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.B

11.B

12.A

13.D

14.C

15.C

16.A

17.D

18.B

19.C

20.B

21.A

22.B

23.B

24.A

25.D

26.D

27.C

28.D

29.C

30.A

31.B

32.D

33.C

34.D

35.C

36.C

37.B

38.C

39.D

40.C

Mã đề: 214 

1.D

2.B

3.A

4.C

5.C

6.C

7.A

8.C

9.A

10.A

11.D

12.A

13.B

14.B

15.C

16.D

17.C

18.A

19.B

20.B

21.C

22.A

23.D

24.C

25.B

26.B

27.B

28.D

29.D

30.A

31.D

32.A

33.C

34.D

35.A

36.B

37.D

38.C

39.B

40.A


Mã đề: 216

1.D

2.A

3.C

4.D

5.C

6.C

7.A

8.D

9.A

10.C

11.B

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.D

18.D

19.B

20.C

21.D

22.C

23.C

24.A

25.B

26.B

27.B

28.A

29.D

30.A

31.C

32.B

33.D

34.C

35.A

36.B

37.D

38.B

39.A

40.C

Mã đề: 217 

1.D

2.D

3.C

4.C

5.D

6.D

7.C

8.A

9.B

10.A

11.A

12.C

13.B

14.C

15.D

16.A

17.C

18.A

19.B

20.A

21.D

22.A

23.D

24.B

25.D

26.B

27.C

28.A

29.B

30.A

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.C

37.B

38.D

39.B

40.B

 Mã đề: 222 

1.B

2.A

3.B

4.A

5.B

6.A

7.B

8.B

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.C

15.D

16.A

17.A

18.D

19.D

20.B

21.C

22.D

23.A

24.D

25.C

26.A

27.C

28.A

29.D

30.B

31.C

32.C

33.D

34.D

35.A

36.B

37.D

38.D

39.D

40.A


 Mã đề: 223 

1.D

2.B

3.A

4.B

5.A

6.D

7.A

8.D

9.A

10.D

11.D

12.A

13.D

14.A

15.B

16.C

17.C

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.D

24.C

25.C

26.B

27.D

28.D

29.A

30.C

31.A

32.D

33.C

34.C

35.D

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

Mã đề: 224 

1.A

2.D

3.C

4.B

5.D

6.B

7.C

8.A

9.B

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.B

17.C

18.B

19.D

20.C

21.B

22.A

23.C

24.C

25.D

26.A

27.D

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.D

34.A

35.B

36.A

37.A

38.B

39.A

40.A

>> ĐANG CẬP NHẬT - NHẤN F5 ĐỂ THEO DÕI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ 2019


#Mã đề 222
-----------------------------------------------------------------------------------------
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Địa lý kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Giáo dục Công dân kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2019
>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Hóa học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

>>> xem thêm Đáp án đề thi môn Toán học kì thi THPT Quốc Gia năm 2019

----- 
Trên đây là đề thi và đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Vật lý. Mời các bạn thí sinh cùng đón xem đáp án các môn còn lại tại http://tuyensinh.dainam.edu.vn/. Chúc các bạn thi tốt và có điểm số như ý để được trúng tuyển vào ngành học, trường học yêu thích. Đối với những thí sinh muốn dùng điểm học bạ để xét tuyển, có thể đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.
----- 
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam
Địa chỉ: 56 Vũ Trọng Phụng –Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: (024) 62 60 2929/ 62 59 2828
Website: tuyensinh.dainam.edu.vnDainam.edu.vn
Hotline: 0961 59 5599 / 0931 59 5599
Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến vào đại học của DNU tại đây.

 

 
 
Hủy Gửi
Gửi bình luận:
 
Gửi thông tin Nhập lại
Các thông tin bắt buộc được đánh dấu *
Bài viết khác

Danh sách thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ hệ Đại học chính quy năm 2019

(8 Lượt xem)

Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 của trường ĐH Đại Nam có gì mới?

(1535 Lượt xem)

Đại học Đại Nam đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

(356 Lượt xem)

Khóa đào tạo Chuyên viên phát triển kinh doanh - Học thực tế, làm trực tiếp

(213 Lượt xem)

Đề án tuyển sinh các năm

(402 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy ngành Dược học 2016

(6830 Lượt xem)

Thông báo Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy 2016

(7103 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung Cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015

(5382 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Dược học năm 2015

(8818 Lượt xem)

Thông báo Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy ngành Dược 2016

(13929 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy năm 2016

(4286 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ chính quy

(11893 Lượt xem)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy

(10968 Lượt xem)

Thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2019

(518 Lượt xem)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2019

(2498 Lượt xem)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2019

(3100 Lượt xem)

Danh sách trúng tuyển Đại học đợt 1 theo phương thức xét điểm thi THPT Quốc Gia 2019

(402 Lượt xem)

DNU Hướng Dẫn Thí Sinh Cách Điều Chỉnh Nguyện Vọng Xét Tuyển Đại Học

(936 Lượt xem)

Quyết định: phê duyệt ngưỡng đảm bảo chất lượng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

(573 Lượt xem)

ĐH Đại Nam khai trương khách sạn thực hành thứ 3 đáp ứng số lượng và nhu cầu thực tập tăng cao của SV

(433 Lượt xem)

Trường ĐH Đại Nam “bán” sinh viên cho doanh nghiệp trong lễ trao bằng tốt nghiệp

(378 Lượt xem)

Tư tưởng 'bỏ Đại học, đi làm sớm' khiến tôi sống chật vật qua ngày

(400 Lượt xem)

TS. Lê Đắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đại Nam: "Học nhiều để làm gì?"

(299 Lượt xem)

Làm thế nào để trở thành những kỹ sư CNTT HẠNH PHÚC?

(282 Lượt xem)

Đi tìm lời giải vì sao doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên Đại Nam?

(392 Lượt xem)

SV Điều dưỡng Đại Nam đi thực tập ở nước ngoài, không mất đồng nào còn mang tiền khủng về

(375 Lượt xem)

Tìm đầu ra cho sinh viên, vấn đề không của riêng ai

(265 Lượt xem)

Thi THPT quốc gia: Trường ĐH “gánh” vất vả và tốn kém

(264 Lượt xem)

Học trường tư không mất học phí lại được học bổng

(317 Lượt xem)

Những tố chất sinh viên ngành Luật kinh tế cần có

(519 Lượt xem)
Thư viện video
 • [TRUNG TÂM ĐTLT DƯỢC] - Cuộc thi làm MV "Học để thay đổi cuộc đời"
 • Sinh viên Đại học Đại Nam hát ca khúc Đón Xuân
 • Chương trình Hội trại lần 4 phát trên Câu chuyện văn hóa, Đài THVN
Hỗ trợ trực tuyến

Cao Quỳnh

0931 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Lê Thắng

0961 595 599

tuyensinh@dainam.edu.vn

Đối tác
 • Đài Truyền Hình Việt Nam
 • Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Hà Nội
 • BIDV
 • Ngân hàng CPTM Việt Nam Thịnh Vượng
 • CMC
 • Hòa Phát
 • Vietcombank
 • NH Nông nghiệp
Đại học đại nam

Trụ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 6260 29 29 ; 35577799 - Fax: (024) 35578759
Hotline : 0961 595 599  -  0931 595 599
Email: tuyensinh@dainam.edu.vn
Website: tuyensinh.dainam.edu.vn - dainam.edu.vn

Mạng xã hội liên kết
Google maps
Xem bản đồ đầy đủ [+]